Voor artsen en andere professionals

Samenwerken en doorverwijzen

Body Stress Release is een complementaire gezondheidstechniek. De BSR-practitioner stelt geen diagnoses en behandelt geen ziekten. Body Stress Release beperkt zich tot het lokaliseren en vrijmaken van body stress. BSR houdt zich niet bezig met medicatie of manipulatie en begeeft zich nooit op medisch terrein. We vragen cliënten altijd naar gestelde diagnoses en ondergane behandelingen van artsen in de reguliere geneeskunde. Als we als BSR-practitioners merken dat iets het herstelproces in de weg zit of tegenwerkt, dan verwijzen we altijd terug of door naar reguliere artsen voor nader medisch onderzoek. Cliënten die medicijnen gebruiken, krijgen het advies nauw contact daarover te onderhouden met de voorschrijvende arts.

Vaak hebben cliënten al medische onderzoeken en/of behandelingen ondergaan voordat ze voor BSR komen. In veel gevallen zijn er geen afwijkingen of ziekten aan het licht gekomen, maar ervaart de cliënt toch (chronische) pijn of beperkingen. BSR zorgt doorgaans voor pijnverlichting, vaak verdwijnen klachten en pijn zelfs volledig. Daarom beveelt een groot aantal artsen BSR aan bij hun patiënten. Niet alleen huisartsen en bedrijfs-/arboartsen, maar ook specialisten waaronder orthopedisch chirurgen, cardiologen, neurologen, reumatologen en gynaecologen. Die wederzijdse doorverwijzing naar en van beoefenaars van andere gezondheidsdisciplines geldt ook voor psychologen en (fysio)therapeuten.

BSR-terminologie

Net als in Nederland wordt BSR in Zuid-Afrika gezien als gezondheidstechniek die complementair is aan de reguliere geneeskunde. Om het onderscheid tussen regulier en complementair duidelijk te houden, wordt in Zuid-Afrika in de complementaire gezondheidszorg geen gebruik gemaakt van medische begrippen. Termen als patiënt, therapie, diagnose e.d. worden in de communicatie met (potentiële) cliënten vermeden. In onze communicatie spreken wij daarom over cliënten in plaats van patiënten, over een gezondheidstechniek in plaats van therapie, over zelfherstellend vermogen in plaats van genezing en over practitioners/behandelaars in plaats van therapeuten.