Hoe werkt een release

Een Body Stress Release-consult

Het opstarten van het proces wordt gedaan door middel van 3 behandelingen in een bewezen effectieve sequentie van 1ste, 4de en 11de dag. De noodzaak voor vervolgbehandelingen en frequentie van onderhoudsbehandelingen is per individu verschillend en afhankelijk van de duur waarin de spierspanning aanwezig is geweest, de mate van dagelijkse belasting, de gevoeligheid voor deze belasting en de persoonlijke doelstelling ten aanzien van de eigen gezondheid en functioneren van het lichaam.

Bij het eerste consult is er een intakegesprek, gevolgd door een release. De practitioner stelt vragen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van de cliënt. De vragen hebben betrekking op de medische geschiedenis, zoals ongelukken, valpartijen, botbreuken en eventuele operaties die de cliënt heeft ondergaan. Ook kan worden gevraagd naar oorzaken van body stress met een chemische of emotionele aard. Tevens geeft de practitioner uitleg over de samenhang tussen de vastgezette spanning en de ontstane klachten, de mogelijke effecten van de release en de beste manier om het proces te ondersteunen.

Tijdens de release is de cliënt geheel gekleed en houdt tevens zijn schoenen aan.

De BSR-practitioner maakt gebruik van een speciale bank om de release te doen. De cliënt gaat licht voorover leunend op de voetenplank staan, waarna de bank langzaam horizontaal gekanteld wordt. Hierna begint de release.

De Body Stress Release-techniek

Het opslaan van spierspanning (body stress) is goed georganiseerd; het lichaam zorgt ervoor dat dit in bepaalde patronen gebeurt. De Body Stress Release-practitioner is opgeleid om deze patronen te herkennen en op te sporen waar en in welke richting deze zich bevinden. De practitioner test het lichaam op body stress, hij maakt hierbij gebruik van het zogenoemde bio-feedback mechanisme van het lichaam.

Wanneer er sprake is van vastgezette spierspanning zal het lichaam tijdens het testen reageren door middel van reflexen. Op die manier kan heel zorgvuldig worden vastgesteld welke releases de cliënt nodig heeft en in welke richting deze moeten worden uitgevoerd.

Deze methode is effectief omdat er geen eigen interpretatie nodig is, niet van de cliënt en niet van de practitioner.

De release bestaat uit het geven van kleine, lichte impulsen met de duimen of handen op de juiste plaats en in de juiste richting. Het lichaam kan door deze impulsen de spierspanning laag voor laag loslaten. Hierdoor krijgt het zenuwstelsel weer ruimte en de communicatie tussen de hersenen en het lichaam zal herstellen.

Dit is cruciaal voor het zelfgenezende vermogen, dat ervoor zorgt dat de natuurlijke veerkracht en gezondheid terugkeert.

Terug naar HOME