BSR filosofie

Als je Body Stress Release ondergaat, is het belangrijk dat je weet op welke uitgangspunten de BSR techniek is gebaseerd:

“Body Stress Release is een techniek die het lichaam helpt om vastgezette spierspanningen (body stress) los te laten met als doel het lichaam terug te leiden naar en het onderhouden van een optimale staat van gezondheid. Zij ondersteunt het natuurlijk zelfgenezend vermogen van het lichaam, dat altijd streeft naar gezondheid en evenwicht. BSR is bedoeld als preventieve onderhoudszorg en is nadrukkelijk geen crisistherapie en is als zodanig geen alternatief voor de reguliere geneeskunde. Body Stress Release houdt zich niet bezig met het stellen van diagnoses en behandelt geen ziekten, aandoeningen en/of afwijkingen. Daarom kent BSR geen patiënten maar klanten of cliënten. De techniek wordt uitgeoefend door gediplomeerde Body Stress Release Practitioners (beoefenaars). Zij zijn geen genezers of helers, maar zij ondersteunen de van nature aanwezige kracht van het lichaam om zichzelf te genezen. Hun verantwoordelijkheid ligt bij het perfect toepassen van de Body Stress Release techniek en het begeleiden van de klant tijdens het Body Stress Release proces. Body Stress Release kan pas optimaal werkzaam zijn als de klant verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen lijf en gezondheid. De klant zorgt voor het eigen lichaam ter voorkoming van het opbouwen van nieuwe body stress, bijvoorbeeld door het ter harte nemen van de verstrekte adviezen. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de lichamelijke conditie en het algeheel welzijn ligt bij de klant zelf.”