Eloise Sauer

Gebore en getoë in die noordelike deel van Suid –Afrika begin my pad met die eg Suid-Afrikaanse tegniek Body Stress Release in 2008. Na 2 motorongelukke as student sukkel ek jare met nek en skouer probleme. In 2008 terwyl ek in n doktersspreekamer sit vir nog n rondte inspuitings word ek aanbeveel om BSR te probeer. En so verander my lewe nie net met fisieke verligting nie maar ook in n hele nuwe toekoms . In 2009 doen ek die BSR kurses in Wilderness en begin my praktyk in die pragtige dorp Tzaneen waarna ek in 2013 verhuis na Potchefstroom.

Maar hoe eindig ek op in Nederland? In 2010 sluit ek aan by die BSRAN se 10 jaar feesviering en konferensie en verloor my hart hier. Oor die volgende paar jaar besoek ek Nederland en besef ek sal graag hier wil woon. Einde 2019 word my droom bewaarheid en begin die proses vir n nuwe toekoms in Nederland waar ek , dit wat ek terdeë geniet, kan beoefen in die Markenesse prakryk.

Body Stress Release het my lewe verander en oor die jare het ek dieselfde sien gebeur in talle van my kliente. Ons dink pyn en ongemak is n normale deel van ons bestaan en dis nie waar. Elkeen van ons verdien n goeie kwaliteit lewe gevul met vreugde.

(Engels) Born and raised in the northern parts of South Africa my journey with the authentic Body Stress Release technique started in 2008. After 2 accidents during my student years, I suffered for years from neck and shoulder discomfort. In 2008 while waiting for a doctor’s appointment, which was for yet another session of injections, it was recommended that I try BSR. And so my life changed not just in the relief of pain and discomfort but also starting a whole new future. In 2009 I attended the BSR course in Wilderness and started my practice in the beautiful town of Tzaneen. In 2013 I relocated to Potchefstroom.

But how did I end up in the Netherlands? In 2010 I attended the BSRAN’s 10 year celebration and conference and lost my heart and fell in love with the country. Over the next years I visited the Netherlands and realized I would like to make this my permanent residents. End of 2019 my dream came true and the process started for a new future practicing what I love to do at the Marknesse practice.

Body Stress Release changed my life and over the years I have seen the same happening to so many of my clients. We think pain and discomfort is a normal part of life and this is not true. Each of us deserve a good quality life filled with happiness.