BSR-consult tijdens Coronatijd

Aandachtspunten BSR-consult tijdens Coronatijd

Let op: aanpassing per 1 december 2020

In de wachtruimte wordt, uit respect voor de ander, het dragen van een mondkapje geadviseerd. Het is niet verplicht. Wij zijn geen openbare ruimte, in de behandelruimte wordt geen mondkapje gebruikt. Mocht u zelf een mondkapje willen dragen zullen wij dat respecteren.

Blijvende aandachtspunten zijn:

* Voorafgaand aan het consult

Als uw practitioner of één van haar gezinsleden verkoudheids-, griep- of koortsverschijnselen heeft, zal de afspraak worden geannuleerd.

We verwachten van u dat u uw afspraak annuleert als u of een van uw gezinsleden verkoudheids-, griep- of koortsverschijnselen heeft.

Uw practitioner heeft tijd tussen de consulten gepland, zodat de cliënten elkaar in principe niet treffen. Zo ontstaat tijd om alle oppervlakten te kunnen schoonmaken en de praktijkruimte te laten luchten.

De verschillende practitioners hebben ieder een andere starttijd waardoor cliënten van die practitioners elkaar in principe niet hoeven te treffen.

Wij vragen u om max. 5 minuten voor de afspraak, en dus niet eerder, naar de praktijk te komen. Zo voorkomen we onnodig wachten in de wachtruimte.

U komt in principe alleen, alleen indien nodig voor begeleiding met maximaal één ander persoon erbij. (Deze persoon dient buiten te wachten of mee te gaan in de behandelkamer).

Lees- en speelmateriaal en de koffiemachine is tijdelijk uit de wachtruimte verwijderd.

Wij vragen u zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet.

* Tijdens het consult

Uw practitioner opent en sluit de deur van de praktijk.

Er worden geen handen geschud ter begroeting.

Tijdens de release wordt u zo veel mogelijk op de buik liggend behandeld. Mocht het noodzakelijk zijn dat een gedeelte van de behandeling toch op de rug liggend plaats moet vinden dan kan, indien gewenst, u en/of uw practitioner een mondkapje dragen.

Uw practitioner wast direct na het consult de handen.

* Na het consult

U maakt na de release een nieuwe afspraak bij de practitioner of bij de balie. Respecteer dan ook de 1,5 m richtlijn.

De behandelruimte wordt na elke behandeling geventileerd.

De behandelruimte (o.a. behandelbank, stoelen, tafel en deurklink) wordt na elke behandeling schoongemaakt.

U kunt ook een vervolgafspraak online inplannen/wijzigen. Vervolgafspraak

Wij zijn blij u te mogen blijven ontvangen.